Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar, çalışanların iş konforunu artırmaya yönelik olması gerekirken ömaalesef ülkemizde bu seviyelere kadar iyi bir çalışma ortamı hala sağlanamamaktadır.

Ölenlerin öldükleri ile kaldığı ülkemizde yaptırımlardan ziyade denetim etkinliğinin olması aşılması gereken en büyük engel olarak görülmektedir. İş güvenliği sistemi özellikle 2003 yılından sonra önem kazanmış olması iş kazaları sonucu ölümleri azaltamadığını istatistikler göstermektedir. Anlaşılıyor ki yapılan yasal düzenlemelerle kazalar engellenmiyor. 

İş sağlığı ve güvenliği bir sistem olması ve sahada yapılması gereken bir çalışma olduğu için bir süreç gerekmektedir. Bu çalışmaların temelinde "Bilinçli İnsan" olması gerektiğini her platformda savunmuşumdur. 

Eğitimlerin her aşamada sürekli ve periyodik zamanlarla tekrarlanması birinci adım olarak görünmektedir. Yasalarca işe girişlerde 8/12/16 saatlik iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi çalışanlara verilmemektedir. Bu konunun çözümü yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenecek eğitimler ile çalışanın eğitimlerini alıp aldığı sertifika ile geçerli olduğu süre için Çok tehlikeli iş yerlerinde 1 yıl, tehlikeli işyerlerinde 2 yıl, az tehlikeli iş yerlerinde 3 yıl geçerli olacağından bu süre zarfında değişiklik yaptığında sadece o işyerinin tehlikeleri hakkında iş başı eğitimi yeterli olacaktır. Bu şekilde hem eğitim alınması sağlanmış olacak hem de iş değişikliklerinde zaman kaybı olmamış olacaktır.

Ortak sağlık güvenlik birimlerine Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile eğitim kayıtlarının girilmesi istenmektedir. İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri vermiş oldukları eğitimleri dijital platforma taşımış olacaktır. Verilmemiş eğitimlerin imzaları her iki tarafıda sıkıntıya sokacağı için en kısa sürede yüzyüze eğitimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlığı için tesis ziyaretleri için kesilen faturanın ayrıca eğitim içinde kesilmesi gerekmektedir. Kesilmeyen faturalardan devletin vergi kaybına uğrayacağı bilinmelidir.

Aralca olarak hergün yapılan eğitimler ile kişi başı günlük 50 TL ödeyerek bu külfetten kurtulacaklardır. Diğer türlü osgb yada uzmanların 8 saat ile çarpacakları süre ile fatura edecek olmaları işverenler için bir maliyet doğuracak olması bu hizmetin önemini göstermektedir.

Denetimleride temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sortgulanamsı iş kazalarında farkındalığın artması ile azalma eğiliminde olacağı görülecektir.

Yorum Yap