PATRONLAR İŞ GÜVENLİĞİNİ TEK BAŞINA SAĞLAYAMAZ!

PATRONLAR İŞ GÜVENLİĞİNİ TEK BAŞINA SAĞLAYAMAZ!

AVRUPA BİRLİĞİNE BU YÜZDEN GİREMİYORUZ!

 

TMMOB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun itiraf şeklindeki açıklamaları iş sağlığı ve güvenliği camiasını üzmekle kalmayıp başka önemli bir sorunu ortaya koymuştur. Yasa ve yönetmelikler yaparken bütün tarafların masada olması gerektiğini bir kez daha anlaşılmıştır. Patronların baskısı ile yapılan düzenlemeler çalışanın aleyhine olduğu “… davalarda hep biz haksız çıkıyorduk o yüzden ara buluculuk zorunluluğu getirdik” sözleri açıklamaktadır.

 

İş Güvenliği sahada yapılması gereken bir önlem ve bu önlemin alınmasının usul ve esasları yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerce belirlenir. Tüzüklerin kaldırılması önlem ve tedbirlerin alınmasında ciddi bir boşluk yaratmıştır. Avrupa Birliği müktesebatınca çıkartılan 4857 saylı İş Kanunu ve 6331 saylı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu önemli bir mesafe kat ettirilse de işçi ölümleri ve iş kazalarını engellememektedir.

 

İş kazaları ve Meslek hastalıkları tüm çevrelerin katıldığı, bilim ve teknik kurallar ışığında belirlenecek tedbirler ve bunların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi gereklidir. Avrupa Birliği’ne giremememizin en temel konusu budur. Avrupa Birliği’ne dahil olduğumuzda birliğin istatistiklerini altüst edeceği ve birliği dünyadaki saygın yerini düşürecektir. Ne zaman ki ülkemiz “iş kazalarını ve meslek hastalıklarını” azaltır, ancak o zaman Avrupa Birliğine girebilir. Yapılacak çalışmalar toplumun yapısını geliştireceği kuralların uygulanacağı sosyal güvenlik sağlayacağı bir toplum, işçisi, memuru tüm çalışanları ve aileleri ile çağdaş modern bir anlayışa sahip olduğunun sonucu olarak çalışma ortamına yansıyacaktır.

Çalışanların sorunları, iş yaşamının sağlıklı ve güvenli olduğu çalışma ortamı olmadan Avrupa Birliğine giremeyiz. İş Kazaları ve Meslek Hastalığı sonucu Ölen, uzuv kaybı yüzünden engelli bir yaşam süren, hastalıkların pençesinde hayatını sürdüren ve onların acılı ailelerinin her zaman yanındayız. Bu anlayış ancak sosyal demokrat bir yönetim anlayışına sahip iktidarlarca yapılacağı bir kez daha iyi anlaşılmıştır. Toplumumuza saygı ile arz ederiz.

 

Alpay AYDIN

İş Kazaları Meslek Hastalıklarıyla

Mücadele Derneği Başkanı

Yorum Yap