İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KARNEMİZ HİÇ DÜZELMEDİ!

Çalışanların sorunları, iş yaşamının sağlıklı ve güvenli olduğu çalışma ortamı olmadan Avrupa Birliğine giremeyiz. İş Kazaları ve Meslek Hastalığı sonucu Ölen, uzuv kaybı yüzünden engelli bir yaşam süren, hastalıkların pençesinde hayatını sürdüren ve onların acılı ailelerinin her zaman yanındayız. Bu anlayış ancak sosyal demokrat bir yönetim anlayışına sahip iktidarlarca yapılacağı bir kez daha iyi anlaşılmıştır. Toplumumuza saygı ile arz ederiz.

 

Alpay AYDIN

İş Kazaları Meslek Hastalıklarıyla

Mücadele Derneği Başkanı

Yorum Yap