İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitimlerinde Dikkat Edilecekler

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği eğitimleri bakanlık denetimlerinin yoğunlaştırması sonucunda istenen seviyelere gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanını rant kapısı gibi gören yaklaşımların önüne geçmesi açısından sevindiricidir. Gelmeden sertifika vermek, eğitimlerin içinin boşaltılması adı "uzman" olan ancak iş sağlığı ve güvenliği hakkında bihaber kişilerin "insan hayatı" üzerinde sorumluluk alınan bir iş yapmalarına döndürmektedir.

Bu tehlikeli gidişat iş kazalarının önlenmesinde kilit görevlerde bulunan uzmanlar ile işverenlerin sorumluluklarını devrettiğini sandığı bir duruma gelmiştir. Yanlış anlaşılan en temel konu ; çalışanlar ve işverenler bir işi yaparken "güvenli" yapmak zorundadırlar. İş Güvenliği Uzmanları "gözlemci" olarak iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin doğru yapılıp yapılmadığını izlemektir.

Bu sistemin temeli işverenler ve çalışanlardır. Temel iş sağlığı eğitimleri, işverenlere yönelik eğitimler "şirket müdürü" görevinde olan işveren veya işveren vekillerinin tehlike sınıfı gözetilmeksizin hepsinin alacağı sertifika ile ancak bu görevi yapabileceği eğer  1 Temmuz 2020 yılında yürülüğe girecek  "Az Tehlikeli 50 kişiden az çalışanı olan" işyerlerinde İSG sistemini kendi yürütmek isteyenler yönetmelikte olduğu gibi bu sertifika ile girebileceği sınavdan geçer puan aldıktan sonra İSG profesyonelleri görevlendirme zorunluluğu olmayacaktır. Böylelikle sistemin en önemli karar verici pozisyonunda olan işveren ve /veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği konularına vakıf olacaktır. Bakanlığın bu konuda adım atması 2003 yılından bugüne azaltamadığımız kaza sayısını, yaralanma ve ölümleri azaltacağı konusunda şüphe götürmeyecek kadar önemlidir.

Eğitimlerin içisinde anlatılan konular ile bu sistemi nasıl kurması gerektiği ile ilgilidir. Bu eğitimlere katılım sağlayar ak bakanlık tarafından akredite edilen eğitimciler sayesinde öğrenebilirler. Yakın tarihe kadar gelmeden sadece test olan sınava hazırlanarak geçenler, ezbere olarak sahaya gidip "denetlemeye" değil "bakmaya " gitmektedirler ve maalesef kaza sayılarını azaltıcı bir önlemi tespit konusunda yetersiz kalmaktadırlar. 

Bu dönemden itibaren fiili olarak eğitim kurumlarına gitmesi gerekeceğinden kendi ilinde hangi kurum varsa , o kurumlar arasından saha tecrübesi ve eğitim kalitesi arasında seçim yapmalıdırlar. Bir takım firmaların gelmeden kayıt alırız diyerek kayıt olduklarında hem ödedikleri ücreti hemde sınav dönemini kaybedecekleri için bu konuda uyanık olmalarını tavsiye ediyoruz. Ucuz etin yahnisi kara olur diye bir tabir vardır, işini gereçekten yapmak isteyen eğitim kurumları , osgb ve uzmanların karşısında en önemli sorun verilen emeğin eforun karşılığının alınamamasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği süreklilik arzeden bir konudur, sizler uzmanlık yaptığınız zamanlarda gittiğiniz eğitim kurumundan destek almalısınız yada alacağınız kurumları tercih etmelisiniz.

Dernek olarak bakanlığın denetimlerini her alanda eğitim kurumları, osgb, ve işyerleri olmak üzere sıklaştırmalıdır. Sorunların temeli çalışanşarın ve uzmanların iyi eğitim almamalarında kaynaklanmaktadır. Bu konuda yeni kurulan TİGEP " Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları ve Profesyonelleri Derneği"'ni desteklemektediz. Öncelikle eğitimlerin olması gereken seviyelere çıkartmak ve bakanlık nezninde görüş bildirecek seviyede olmasını temenni ediyoruz.

 

Yorum Yap