Korona Virüse (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) Karşı İşyerlerin Uyması Gereken 7 Kural

1- ATEŞ ÖLÇÜM KURALI İşyerine girişlerde, istisnasız tüm çalışanların ateşi ölçülmeli. Bilim Kurulu’nun belirlediği 37.8 derecenin üzerinde ateşi olanlar işyeri ortamına girmemeli. Ateş ölçen yetkililer çalışanlarla temas etmeksizin zorunlu olarak maske, gözlük ve eldiven kullanmalı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum sistemi enfeksiyon semptomları olanlar çalıştırılmamalı.

2- TAKİP KAYIT KURALI  Çalışanlar, serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için
belirlenmiş yerleri kullanmalı.Herhangi bir olumsuzluk durumunda test edilecek kişilerin kolaylıkla tespit edilebilmesi için tüm çalışanlar kendi yerlerinde oturmalı ve aynı kişilerle temas etmeli.

3- BEYAN KURALI  Son 14 günde yurtdışından gelmiş kişilere veya Covid-19 tanısı olanlara temas ettiklerini belirten çalışanlara,
verecekleri yazılı beyanlarına dayalı izin kullandırılabilmeli.

4- 1,5 METRE KURALI Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı. Yakın teması ve kalabalığı önlemek için yemek saatleri düzenlenmeli. Zorunlu haller dışında asansörler kullanılmamalı, zorunlu hallerde ise yalnızca tek kişi asansöre binmeli. Yakın mesafede çalışma zorunluluğu bulunan kişiler, sıkça değiştirmek koşuluyla maske kullanmalı. Toplantılar dijital platformlara taşınmalı.

5- İŞİN SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMA KURALI  Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı.
Yedek tedarik yolları belirlenmeli. Vardiya sistemi veya çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler belirlenmeli. Çalışanların psiko-sosyal durumları takip edilmeli. İşyerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak şekilde asgari çalışan sayısı belirlenmeli. İhtiyaç halinde veya acil durumlarda belirlenen asgari çalışanların kullanılacağı planlamalar yapılmalı. Mevcut çalışanlar arasında bir virüs vakasının görülmesi durumunda, kişinin temas ettiği herkes karantinaya alınarak Sağlık Bakanlığı’na bildirilmeli. Uygun durumdaki emekli ya da eski çalışanlar belirlenerek, işyeri faaliyetlerinin aksaması durumunda işe geri çağırılmalı

6- BİLGİLENDİRME KURALI Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlığımızca yayınlananlar başta olmak üzere bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli. Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde verilmeli.

7-HİJYEN KURALI İşyerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı. Hijyen ürünlerinin tüm çalışanlar tarafından sıkça kullanımı teşvik edilmeli. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkamalı. Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren
çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı. İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalı.

Yorum Yap