İtalya’da ölen 3 bin 200 kişinin ortak özelliği ne?

Epidemiyolojik olaylarda istatistiki bilgiler çok önemlidir. Hastanın tıbbi anemnez alınması ve bunların açık bir şekilde paylaşılması hastalık risk gruplarının belirlenmesi açısından faydalıdır. İstatistiklere baktığımızda sadece 65 yaş üstü hastaların ölmediği otuzlu yaşlara kadar ölümlerin olması herkesin dikkat etmesi gerektiğinin göstergesidir. Bu bilgileri paylaşarak insanların kontrolsüz şekilde dolaşması ve hijyen kurallarına riayet etmemesinin önüne geçilmelidir.

3 bin 200 kişinin açık ara en yoğun olduğu bölge;  2 bin 175 kişinin yaşamını yitirdiği Lombardiya bölgesi (yüzde 68 Milano ve çevresi bu bölge). Bunu Emilia-Romagna takip ediyor yüzde 16.4. Ancak hemen hemen tüm bölgelerde yaşamını yitirenler var. Yaşamını kaybedenlerin ortalama yaşı 78.5 (31-103 arasında değişiyor) Kadınlarda ortalama yaş 82, erkeklerde 79. Covid-19 tanısı alanların ortalama yaşı 63 yaş civarında.

İtalya genelinde ölen 3 bin 200 kişinin

0-30 yaş arasında Covid-19 olgusu yok (yaşamını kaybeden çocuk ve genç erişkin yok)

30-39 yaş: 9 40-49 yaş: 27

50-59 yaş: 93

60-69 yaş: 329

70-79 yaş: 1134

80-89 yaş: 1309

90 ve üzeri: 298

Yaşamını kaybeden 3 bin 200 kişinin 2 bin 252’si erkek, 948’i kadın.

Erkek /Kadın oranı: 2.35 (Erkeklerde hastalık sıklığının kadınlara göre fazla olması da bunu etkilemiş olabilir ama, erkeklerde ölüm sıklığı belirgin önde). Yaşamını kaybeden 3 bin 200 hastanın sadece 481’inin altta yatan hastalıklarına ait veri var: Bu 481 kişinin, altında (yüzde 1.2) altta yatan 1 hastalık, 113’ünde (yüzde 23.5) iki hastalık, 128’inde (yüzde 26.6) 3 hastalık, 234’ünde ise 4 veya daha fazla hastalık vardı.

Yaşamını yitiren 481 koronavirüs hastasının altta yatan hastalıkları ise şu şekilde:

 Hipertansiyon 355 (yüzde 73.8)

Diyabet 163 (yüzde 33.9)

İskemik kalp hastalığı 145 (yüzde 30.1)

Atrial fibrilasyon 106 (yüzde 22.0)

Kronik böbrek yetmezliği 97 (yüzde 20.2)

Kanser 94 (yüzde 19.5)

KOAH 66 (yüzde 13.7)

Demans 57 (yüzde 11.9)

İnme 54 (yüzde 11.2)

 Kronik karaciğer hastalığı 18 (yüzde 3.7)

 Ateş yüzde 76

Solunum sıkıntısı yüzde 73

Öksürük yüzde 40

İshal yüzde 8

Kanlı balgam yüzde 1

Başvuru anında yakınması olmayan sadece yüzde 5 Hayatını kaybeden 3 bin 200 koronavirüslü hastada ilk bulgunun ortaya çıkmasında yaşamını yitirmeye kadar geçen ortalama süre: 8 gün… İlk bulgudan hastaneye yatışa kadar ortalama süre 4 gün. Hastaneye yatıştan sonra yaşamını kaybetme süresi ise ortalama 4 gün. Ölen 3 bin 200 koronavirüs hastasında; 50 yaşının altında yaşamını yitiren sadece 36 kişi (yüzde 1.1) Bunların dokuzu 40 yaşının altında (8 erkek, 1 kadın) Bu dokuz kişinin yedisine ait bilgi var ve hepsinde kalp, böbrek hastalığı diyabet, obezite gibi hastalıklar mevcut.

Kaynak:

https://linehaber.com.tr/italyada-olen-3200-kisinin-ortak-ozelligi-ne/ 

Yorum Yap